Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Catharina Östring
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Carl Östring
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Ytterligare köp av samma aktie inom kort efter första köp
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Drillcon Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
54930082K02JTMSMQD72
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Drillcon SE0001770702 Förvärv 14 605 Antal 4,9516 SEK 2022-11-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 100 Antal 5,21 SEK 2022-12-15 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 300 Antal 5,15 SEK 2022-12-16 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Drillcon SE0001770702 Förvärv 2022-11-23 FIRST NORTH SWEDEN 14 605 (Antal) 4,9516 SEK
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2022-12-15 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID 100 (Antal) 5,21 SEK
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2022-12-16 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID 300 (Antal) 5,15 SEK
<< Tillbaka