Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ole Thastrup
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ole Thastrup
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
2cureX AB
Emittentens LEI-kod
549300SFOL75WIYF2O80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie 2cureX AB SE0010468124 Lån återgång ökning 5 000 Antal 0,00 SEK 2022-12-05 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
2cureX AB SE0010468124 Lån återgång ökning 2022-12-05 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka