Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Cecilia Schéele
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Eldered
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Toleranzia AB
Emittentens LEI-kod
529900ARVN1D3A4CHI81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Aktie SE0007438577 Förvärv 18 743 430 Antal 1,02 SEK 2022-12-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aktie SE0007438577 Förvärv 2022-12-14 Utanför handelsplats 18 743 430 (Antal) 1,02 SEK
<< Tillbaka