Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tord Arne Gunnar Skogvall
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tord Arne Gunnar Skogvall
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
PharmaLundensis AB
Emittentens LEI-kod
54930082I88D5N3GQ506
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Phal SE0003359710 Gåva lämnad 9 646 290 Antal 0,00 SEK 2022-12-19 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Phal SE0003359710 Gåva lämnad 2022-12-19 Utanför handelsplats 9 646 290 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka