Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Esalp Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Esalp Invest AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Alteco Medical AB
Emittentens LEI-kod
967600FS3960QOJQ3O11
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alteco aktier SE0005620408 Avyttring 17 760 776 Antal 0,57 SEK 2022-12-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alteco aktier SE0005620408 Avyttring 2022-12-16 Utanför handelsplats 17 760 776 (Antal) 0,57 SEK
<< Tillbaka