Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Cecilia Wikström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Cecilia Wikström
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elekta AB (publ)
Emittentens LEI-kod
54930044O54BK617EP80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 1 000 Antal 63,34 SEK 2023-01-02 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 2023-01-02 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 000 (Antal) 63,34 SEK
<< Tillbaka