Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Philip Siberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Philip Siberg
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Acarix AB BTA SE0017132400 Teckning 200 000 Antal 0,28 SEK 2023-01-04 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB BTA SE0017132400 Teckning 2023-01-04 Utanför handelsplats 200 000 (Antal) 0,28 SEK
<< Tillbaka