Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Petter Gunnar Berggren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Petter Gunnar Berggren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Candles Scandinavia AB
Emittentens LEI-kod
549300C84CYU5XE6YG89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 3 000 Antal 56,3994 SEK 2023-01-09 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Candles Scandinavia AB ser. B SE0016797773 Förvärv 2023-01-09 FIRST NORTH SWEDEN 3 000 (Antal) 56,3994 SEK
<< Tillbaka