Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Sydsken AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Johan Bennarsten
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Fel pris per aktie
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB SE0009779796 Avyttring 24 919 Antal 23,00 SEK 2023-01-17 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB SE0009779796 Avyttring 2023-01-17 FIRST NORTH SWEDEN 24 919 (Antal) 23,00 SEK
<< Tillbaka