Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Gustav Öhrn
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Gustav Öhrn
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoption 2023/2026 SE0010948588 Förvärv 1 186 659 Antal 1,54 SEK 2023-01-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoption 2023/2026 SE0010948588 Förvärv 2023-01-30 Utanför handelsplats 1 186 659 (Antal) 1,54 SEK
<< Tillbaka