Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Catharina Östring
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Carl Östring
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Fler förvärv i samma papper snart efter det första förvärvet
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Drillcon Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
54930082K02JTMSMQD72
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 800 Antal 6,01 SEK 2023-02-16 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2 583 Antal 6,42 SEK 2023-02-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 4 320 Antal 6,351898 SEK 2023-02-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 1 500 Antal 6,28 SEK 2023-02-28 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2 000 Antal 6,28 SEK 2023-02-28 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2 747 Antal 6,22 SEK 2023-03-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2023-02-16 FIRST NORTH SWEDEN 800 (Antal) 6,01 SEK
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2023-02-23 FIRST NORTH SWEDEN 2 583 (Antal) 6,42 SEK
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2023-02-24 FIRST NORTH SWEDEN 4 320 (Antal) 6,351898 SEK
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2023-02-28 FIRST NORTH SWEDEN 3 500 (Antal) 6,28 SEK
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2023-03-01 FIRST NORTH SWEDEN 2 747 (Antal) 6,22 SEK
<< Tillbaka