Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Daniel Karlsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Daniel Karlsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Anima Group AB
Emittentens LEI-kod
894500464CPRG49EGI94
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Anima Group B SE0012569853 Förvärv 50 000 Antal 1,21 SEK 2023-02-22 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Anima Group B SE0012569853 Förvärv 2023-02-22 NORDIC SME 50 000 (Antal) 1,21 SEK
<< Tillbaka