Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Carl Magnus Högerkorp
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Carl Magnus Högerkorp
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cyxone AB
Emittentens LEI-kod
54930034OH16ROAY4K87
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Cyxone AB SE0007815428 Förvärv 10 873 Antal 0,52 SEK 2023-03-02 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cyxone AB SE0007815428 Förvärv 2023-03-02 FIRST NORTH SWEDEN 10 873 (Antal) 0,52 SEK
<< Tillbaka