Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Marcus Söderberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Marcus Söderberg
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB (publ) SE0009779796 Förvärv 1 500 Antal 19,15 SEK 2023-03-10 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB (publ) SE0009779796 Förvärv 2023-03-10 FIRST NORTH SWEDEN 1 500 (Antal) 19,15 SEK
<< Tillbaka