Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tord Staffan Håkan Skogvall
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tord Staffan Håkan Skogvall
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Tecknade i nyemissionen snarare än förvärvade aktierna.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
PharmaLundensis AB
Emittentens LEI-kod
54930082I88D5N3GQ506
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) Phal BTU SE0019912783 Teckning 1 064 343 Antal 0,50 SEK 2023-03-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Phal BTU SE0019912783 Teckning 2023-03-24 Utanför handelsplats 1 064 343 (Antal) 0,50 SEK
<< Tillbaka