Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
SkåneÖrnen AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
SkåneÖrnen AB
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
PharmaLundensis AB
Emittentens LEI-kod
54930082I88D5N3GQ506
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) Phal BTU SE0019912783 Teckning 3 186 466 Antal 0,50 SEK 2023-03-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Phal BTU SE0019912783 Teckning 2023-03-24 Utanför handelsplats 3 186 466 (Antal) 0,50 SEK
<< Tillbaka