Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Max Heger
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Max Heger
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 141 Antal 41,70 SEK 2023-03-27 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 20 Antal 41,75 SEK 2023-03-27 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 326 Antal 41,00 SEK 2023-03-27 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 818 Antal 41,75 SEK 2023-03-27 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 399 Antal 41,70 SEK 2023-03-27 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2023-03-27 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 1 704 (Antal) 41,59066901 SEK
<< Tillbaka