Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Robert Larsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Robert Larsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AFRY AB
Emittentens LEI-kod
549300Q87LKPPD4X9R30
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Konvertibel AFRY AB KV 10 B SE0012816643 Konvertering minskning 2 000 000 Belopp 0,00 SEK 2023-04-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AFRY AB KV 10 B SE0012816643 Konvertering minskning 2023-04-11 Utanför handelsplats 2 000 000 (Belopp) 0,00 SEK
<< Tillbaka