Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Thomas Sporrong
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Thomas Sporrong
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Imint Image Intelligence AB
Emittentens LEI-kod
254900KJGRO1X6E2O436
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie IMINT Image Intelligence SE0007692124 Avyttring 1 000 Antal 17,00 SEK 2023-04-14 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie IMINT Image Intelligence SE0007692124 Avyttring 1 000 Antal 17,10 SEK 2023-04-14 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie IMINT Image Intelligence SE0007692124 Avyttring 2 000 Antal 17,50 SEK 2023-04-14 Utanför handelsplats
Teckningsoption IMINT Image Intelligence SE0007692124 Förvärv 10 000 Antal 1,17 SEK 2023-04-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
IMINT Image Intelligence SE0007692124 Avyttring 2023-04-14 SPOTLIGHT STOCK MARKET 2 000 (Antal) 17,05 SEK
IMINT Image Intelligence SE0007692124 Avyttring 2023-04-14 Utanför handelsplats 2 000 (Antal) 17,50 SEK
IMINT Image Intelligence SE0007692124 Förvärv 2023-04-14 Utanför handelsplats 10 000 (Antal) 1,17 SEK
<< Tillbaka