Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Niclas Elvgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Niclas Elvgren
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Imint Image Intelligence AB
Emittentens LEI-kod
254900KJGRO1X6E2O436
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption IMINT Image Intelligence SE0007692124 Teckning 15 000 Antal 1,17 SEK 2023-04-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
IMINT Image Intelligence SE0007692124 Teckning 2023-04-16 Utanför handelsplats 15 000 (Antal) 1,17 SEK
<< Tillbaka