Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Claudia Lindström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Claudia Lindström
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Aprendere Skolor AB
Emittentens LEI-kod
894500H5L745H30PZI85
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Köpoption Aprendere Skolor AB SE0015960778 Förvärv 31 250 Antal 1,00 SEK 2023-04-28 Utanför handelsplats
Köpoption Aprendere Skolor AB SE0015960778 Förvärv 31 250 Antal 1,00 SEK 2023-04-28 Utanför handelsplats
Köpoption Aprendere Skolor AB SE0015960778 Förvärv 31 250 Antal 1,20 SEK 2023-04-28 Utanför handelsplats
Köpoption Aprendere Skolor AB SE0015960778 Förvärv 31 250 Antal 1,20 SEK 2023-04-28 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aprendere Skolor AB SE0015960778 Förvärv 2023-04-28 Utanför handelsplats 125 000 (Antal) 1,10 SEK
<< Tillbaka