Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Christian Eriksson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Christian Eriksson
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 200 000 Antal 10,64 SEK 2023-05-03 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 206 565 Antal 10,94 SEK 2023-05-04 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 193 435 Antal 11,43 SEK 2023-05-05 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-03 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 200 000 (Antal) 10,64 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-04 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 206 565 (Antal) 10,94 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-05 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 193 435 (Antal) 11,43 SEK
<< Tillbaka