Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Kebnekaize AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Kebnekaize AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Rättelse pris per enhet
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abelco Investment Group AB
Emittentens LEI-kod
549300TN9GRGUEIBCU10
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Abelco Investment Group SE0003617075 Förvärv 1 300 000 Antal 0,038 SEK 2023-05-11 NORDIC GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Abelco Investment Group SE0003617075 Förvärv 2023-05-11 NORDIC GROWTH MARKET 1 300 000 (Antal) 0,038 SEK
<< Tillbaka