Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Dominika Skretowska
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Dominika Skretowska
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 205 Antal 36,00 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 365 Antal 36,00 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN 570 (Antal) 36,00 SEK
<< Tillbaka