Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Max Heger
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Max Heger
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 325 Antal 36,20 SEK 2023-05-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 225 Antal 36,20 SEK 2023-05-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 250 Antal 36,20 SEK 2023-05-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 6 Antal 36,00 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 594 Antal 36,00 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2023-05-11 FIRST NORTH SWEDEN 800 (Antal) 36,20 SEK
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN 600 (Antal) 36,00 SEK
<< Tillbaka