Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Simon Gustafson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Simon Gustafson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 126 Antal 34,80 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 42 Antal 35,10 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 644 Antal 35,10 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 580 Antal 35,30 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 431 Antal 35,70 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 177 Antal 35,80 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 703 Antal 35,80 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 297 Antal 35,80 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 54 Antal 35,80 SEK 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 2 757 (Antal) 35,45930359 SEK
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2023-05-12 FIRST NORTH SWEDEN 297 (Antal) 35,80 SEK
<< Tillbaka