Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Triega AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Håkan Blomdahl
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Fel instrument rapporterat
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arbona B SE0015193719 Förvärv 97 884 Antal 2,06 SEK 2023-05-16 NORDIC SME
Aktie Arbona B SE0015193719 Förvärv 423 720 Antal 2,10 SEK 2023-05-19 NORDIC SME
Aktie Arbona B SE0015193719 Förvärv 1 600 Antal 2,10 SEK 2023-05-22 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 41 Antal 2,08 SEK 2023-05-22 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona B SE0015193719 Förvärv 2023-05-16 NORDIC SME 97 884 (Antal) 2,06 SEK
Arbona B SE0015193719 Förvärv 2023-05-19 NORDIC SME 423 720 (Antal) 2,10 SEK
Arbona B SE0015193719 Förvärv 2023-05-22 NORDIC SME 1 600 (Antal) 2,10 SEK
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2023-05-22 NORDIC SME 41 (Antal) 2,08 SEK
<< Tillbaka