Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Thorén
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Mikael Thorén
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Bytt till rätt namn på Styrelseledamot, tidigare var närståendes namn namngivet
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Interimsaktie Acarix IA SE0020182251 Förvärv 3 017 191 Antal 0,37 SEK 2023-05-16 Utanför handelsplats
Interimsaktie Acarix IA SE0020182251 Förvärv 90 639 Antal 0,37 SEK 2023-05-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix IA SE0020182251 Förvärv 2023-05-16 Utanför handelsplats 3 107 830 (Antal) 0,37 SEK
<< Tillbaka