Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Aleksandr Tabunov
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Aleksandr Tabunov
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
G5 Entertainment AB
Emittentens LEI-kod
549300K7QJ1N1FEG2X81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie G5 Entertainment AB SE0001824004 Tilldelning 2 639 Antal 0,00 SEK 2023-05-24 Utanför handelsplats
Aktie G5 Entertainment AB SE0001824004 Avyttring 2 639 Antal 196,00 SEK 2023-05-26 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
G5 Entertainment AB SE0001824004 Tilldelning 2023-05-24 Utanför handelsplats 2 639 (Antal) 0,00 SEK
G5 Entertainment AB SE0001824004 Avyttring 2023-05-26 Utanför handelsplats 2 639 (Antal) 196,00 SEK
<< Tillbaka