Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
All-On-Green Två AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Mikael Olander
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 1 170 572 Antal 12,1295 SEK 2023-05-29 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 65 688 Antal 12,0994 SEK 2023-05-30 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 974 982 Antal 12,0796 SEK 2023-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 18 337 Antal 12,1228 SEK 2023-05-29 Utanför handelsplats
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 60 403 Antal 12,0874 SEK 2023-05-30 Utanför handelsplats
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 75 018 Antal 11,9794 SEK 2023-05-31 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-29 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 170 572 (Antal) 12,1295 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-30 NASDAQ STOCKHOLM AB 65 688 (Antal) 12,0994 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 974 982 (Antal) 12,0796 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-29 Utanför handelsplats 18 337 (Antal) 12,1228 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-30 Utanför handelsplats 60 403 (Antal) 12,0874 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-05-31 Utanför handelsplats 75 018 (Antal) 11,9794 SEK
<< Tillbaka