Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Hagman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Hagman
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption LTIP 2023/2026:2 SE0010948588 Tilldelning 1 000 000 Antal 0,61 SEK 2023-06-05 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LTIP 2023/2026:2 SE0010948588 Tilldelning 2023-06-05 Utanför handelsplats 1 000 000 (Antal) 0,61 SEK
<< Tillbaka