Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mangold AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Per-Anders Tammerlöv
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Nowonomics AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300DRD7Z74QBLFA09
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Nowonomics TO2 SE0017083397 Lösen minskning 250 770 Antal 9,30 SEK 2023-06-07 Utanför handelsplats
Inlösenaktie Inlösenaktie Nowonomics SE0017884893 Lösen ökning 250 770 Antal 9,30 SEK 2023-06-07 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Nowonomics TO2 SE0017083397 Lösen minskning 2023-06-07 Utanför handelsplats 250 770 (Antal) 9,30 SEK
Inlösenaktie Nowonomics SE0017884893 Lösen ökning 2023-06-07 Utanför handelsplats 250 770 (Antal) 9,30 SEK
<< Tillbaka