Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Helena Anna Margareta Lennartsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Helena Anna Margareta Lennartsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Plejd AB
Emittentens LEI-kod
549300AOUXS7RTR3OV14
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Option Plejd SE0008014476 Lösen minskning 3 828 Antal 86,00 SEK 2023-06-07 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Plejd SE0008014476 Teckning 1 172 Antal 86,00 SEK 2023-06-07 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Plejd SE0008014476 Lösen minskning 2023-06-07 SPOTLIGHT STOCK MARKET 3 828 (Antal) 86,00 SEK
Plejd SE0008014476 Teckning 2023-06-07 Utanför handelsplats 1 172 (Antal) 86,00 SEK
<< Tillbaka