Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ivan Astralaga
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ivan Astralaga
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
C-RAD AB
Emittentens LEI-kod
549300SPXLHF15W2CU25
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Option C-RAD AB ser. B SE0002016352 Förvärv 20 000 Antal 5,36 SEK 2023-06-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
C-RAD AB ser. B SE0002016352 Förvärv 2023-06-13 Utanför handelsplats 20 000 (Antal) 5,36 SEK
<< Tillbaka