Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jörgen Durban
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jörgen Durban
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
ISIN koden för BTA saknades. Jag har lagt till det.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Anoto Group AB
Emittentens LEI-kod
54930036ZLGZG0G19M24
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Anoto Group AB BTA 230510 1 SE0020182368 Teckning 346 666 Antal 0,40 SEK 2023-06-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Anoto Group AB BTA 230510 1 SE0020182368 Teckning 2023-06-12 Utanför handelsplats 346 666 (Antal) 0,40 SEK
<< Tillbaka