Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Monica Ljung
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Monica Ljung
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Transaktionen är inte kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram, rutan urbockad
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arla Plast AB
Emittentens LEI-kod
549300DGKW6UDAZV9R84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoption 2020/2023 Avyttring 98 000 Antal 5,73 SEK 2023-06-21 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoption 2020/2023 Avyttring 2023-06-21 Utanför handelsplats 98 000 (Antal) 5,73 SEK
<< Tillbaka