Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rikard Akhtarzand
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rikard Akhtarzand
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADDvise Group AB B SE0007464862 Avyttring 20 000 Antal 13,70 SEK 2023-06-27 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID
Aktie ADDvise Group AB B SE0007464862 Förvärv 20 000 Antal 13,70 SEK 2023-06-27 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADDvise Group AB B SE0007464862 Avyttring 2023-06-27 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID 20 000 (Antal) 13,70 SEK
ADDvise Group AB B SE0007464862 Förvärv 2023-06-27 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID 20 000 (Antal) 13,70 SEK
<< Tillbaka