Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Thorén
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Thorén
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Ändrat från teckning till förvärv
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Acarix AB SE0009268717 Förvärv 2 461 446 Antal 0,37 SEK 2023-06-28 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB SE0009268717 Förvärv 2023-06-28 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 461 446 (Antal) 0,37 SEK
<< Tillbaka