Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Gustaf Nils Philip Salford
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Gustaf Nils Philip Salford
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elekta AB (publ)
Emittentens LEI-kod
54930044O54BK617EP80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 6 000 Antal 83,57 SEK 2023-07-03 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 2023-07-03 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 6 000 (Antal) 83,57 SEK
<< Tillbaka