Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Marcus Hummer
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Marcus Hummer
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Bawat Water Technologies AB
Emittentens LEI-kod
984500010F53A1A3F451
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Bawat Water Technologies Teckning 93 750 Antal 1,60 SEK 2023-07-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Bawat Water Technologies Teckning 2023-07-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 93 750 (Antal) 1,60 SEK
<< Tillbaka