Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Michael Wrang Mortenssen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Michael Wrang Mortenssen
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 5 Antal 141,60 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 150 Antal 141,60 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 170 Antal 141,60 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 150 Antal 141,80 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 393 Antal 141,90 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 184 Antal 141,90 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 744 Antal 141,90 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 64 Antal 141,60 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 150 Antal 141,70 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 80 Antal 141,70 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 150 Antal 141,90 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 80 Antal 141,90 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 363 Antal 141,90 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 317 Antal 142,00 SEK 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Förvärv 2023-07-14 NASDAQ STOCKHOLM AB 3 000 (Antal) 141,85133333 SEK
<< Tillbaka