Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mary OConnor
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mary OConnor
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Corrected place of the transaction
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BONEX SE0009858152 Förvärv 7 259 Belopp 13,8852 USD 2023-07-26 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONEX SE0009858152 Förvärv 2023-07-26 NASDAQ STOCKHOLM AB 7 259 (Belopp) 13,8852 USD
<< Tillbaka