Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Joanna Tengbom Hummel
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Joanna Tengbom Hummel
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 647 Antal 19,20 SEK 2023-08-01 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 1 000 Antal 18,23 SEK 2023-08-02 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-08-01 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 647 (Antal) 19,20 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2023-08-02 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 1 000 (Antal) 18,23 SEK
<< Tillbaka