Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Catharina Östring
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Carl Östring
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Drillcon Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
54930082K02JTMSMQD72
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2 800 Antal 5,46 SEK 2023-08-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Drillcon Aktiebolag SE0001770702 Förvärv 2023-08-11 FIRST NORTH SWEDEN 2 800 (Antal) 5,46 SEK
<< Tillbaka