Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tomas Jon
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tomas Jon
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arla Plast AB
Emittentens LEI-kod
549300DGKW6UDAZV9R84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arla Plast AB SE0015810817 Lösen ökning 100 000 Antal 29,77 SEK 2023-08-18 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arla Plast AB SE0015810817 Lösen ökning 2023-08-18 Utanför handelsplats 100 000 (Antal) 29,77 SEK
<< Tillbaka