Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Monica Ljung
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Monica Ljung
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arla Plast AB
Emittentens LEI-kod
549300DGKW6UDAZV9R84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoption 2020/2023 Lösen minskning 2 000 Antal 0,00 SEK 2023-08-21 Utanför handelsplats
Aktie Arla Plast AB SE0015810817 Lösen ökning 2 000 Antal 29,77 SEK 2023-08-21 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoption 2020/2023 Lösen minskning 2023-08-21 Utanför handelsplats 2 000 (Antal) 0,00 SEK
Arla Plast AB SE0015810817 Lösen ökning 2023-08-21 Utanför handelsplats 2 000 (Antal) 29,77 SEK
<< Tillbaka