Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tobias Hägglöv
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tobias Hägglöv
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elekta AB (publ)
Emittentens LEI-kod
54930044O54BK617EP80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 2 500 Antal 77,91 SEK 2023-08-25 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elekta AB ser. B SE0000163628 Förvärv 2023-08-25 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 500 (Antal) 77,91 SEK
<< Tillbaka