Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Christian Krichau
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Christian Krichau
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arla Plast AB
Emittentens LEI-kod
549300DGKW6UDAZV9R84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arla Plast AB SE0015810817 Lösen ökning 2 000 Antal 29,77 SEK 2023-08-28 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arla Plast AB SE0015810817 Lösen ökning 2023-08-28 Utanför handelsplats 2 000 (Antal) 29,77 SEK
<< Tillbaka