Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Flerie Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Eldered
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Toleranzia AB
Emittentens LEI-kod
529900ARVN1D3A4CHI81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) Toleranzia AB BTU SE0020845584 Teckning 8 000 000 Antal 0,50 SEK 2023-09-13 Utanför handelsplats
Teckningsrätt/Uniträtt Toleranzia AB UR SE0020845576 Lösen minskning 8 000 000 Antal 0,50 SEK 2023-09-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Toleranzia AB BTU SE0020845584 Teckning 2023-09-13 Utanför handelsplats 8 000 000 (Antal) 0,50 SEK
Toleranzia AB UR SE0020845576 Lösen minskning 2023-09-13 Utanför handelsplats 8 000 000 (Antal) 0,50 SEK
<< Tillbaka