Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Laurent Leksell
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Laurent Leksell
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Elekta AB (publ)
Emittentens LEI-kod
54930044O54BK617EP80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Elekta AB ser. B SE0000163628 Avyttring 800 000 Antal 75,00 SEK 2023-09-20 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Elekta AB ser. B SE0000163628 Avyttring 2023-09-20 NASDAQ STOCKHOLM AB 800 000 (Antal) 75,00 SEK
<< Tillbaka